Velkommen til registrering av vassmålaravlesing.

Her kan du registrere vassmåleravlesinga di. Det er berre heile kubikk som skal leggast inn.
Brukarnamn og passord finn du på avlesningskortet. Avlesningskort vert utsendt før nyttår. 

Vi ber om at du les av vassmålaren årleg ved nyttår.

 

Spørsmål om vassmålar eller avlesing av vassmålar kan rettast til oss på telefon 70 24 63 00 eller på e-post: firmapost@sykkylven-energi.no