Vannmåleravlesning for Steinkjer kommune.


Det er ikke alle eiendommene som vil motta selve avlesningskortet. Det er stort sett bare næringseiendommer og eiendommer som er tilknyttet et organisasjonsnr som vil motta avlesningskort.


Boligeiendommer og fritidseiendommer vil motta en SMS hvor man enkelt kan registrere målerstanden. Denne SMS vil bli sendt ut i midten av desember hvert år.

Frist for avlesning er 31.desember 2022.


Husk at alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2022, samt stipulere et forskudd for 2023. Ved gjentagende manglende avlesning, vil dette medføre straffegebyr. 

Hvis Steinkjer kommune ikke mottar en avlesning, vil det også i noen tilfeller være aktuelt at en person fra Vann- og avløpsetaten kommer å foretar en avlesning av vannmåleren (avlesningsgebyr på 990kr eks mva vil tilkomme).


Kontakt til kommunen er: vannmaler@steinkjer.kommune.no