Vannmåleravlesning for både Steinkjer og Verran.

Alle vannmålere i Verran og Steinkjer er registrert i et felles system og har felles avlesningsportal. Utsendingen av avlesningskortene ble gjort mandag 16.des 2019.

Nytt av året er at stort sett alle avlesningskortene blir sendt digitalt, slik at dem kommer enten til Altinn eller Digipost. Hvis meldingen med avlesningskortet ikke blir åpnet i Altinn innen 48 timer, vil dem bli sendt ut via Posten. 


Forlenget frist for avlesning er 22.januar 2020.


Husk at alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2019, samt stipulere et forskudd for 2020. Ved gjentagende manglende avlesning, vil medfører straffegebyr.

Kontakt til kommunen er: vannmaler@steinkjer.kommune.no