Vannmåleravlesning for Steinkjer kommune.

Utsendingen av avlesningskortene blir gjort i starten av uke 50 i 2021.

Avlesningskortene blir sendt digitalt, slik at dem kommer enten til Altinn eller Digipost. Hvis meldingen med avlesningskortet ikke blir åpnet i Altinn innen 48 timer, vil dem bli sendt ut via Posten.


Gjerne innrapporter målerstanden så raskt som mulig, frist for avlesning er 31.desember 2021.


Husk at alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2021, samt stipulere et forskudd for 2022. Ved gjentagende manglende avlesning, vil dette medføre straffegebyr. 

Hvis Steinkjer kommune ikke mottar en avlesning, vil det også i noen tilfeller være aktuelt at en person fra Vann- og avløpsetaten kommer å foretar en avlesning av vannmåleren (avlesningsgebyr på 825kr eks mva vil tilkomme).


Kontakt til kommunen er: vannmaler@steinkjer.kommune.no