Vannmåleravlesning for Steinkjer kommune.

Alle vannmålere i Verran og Steinkjer er registrert i et felles system, og har felles avlesningsportal. Utsendingen av avlesningskortene blir gjort i starten av uke 51 i 2020.

Avlesningskortene blir sendt digitalt, slik at dem kommer enten til Altinn eller Digipost. Hvis meldingen med avlesningskortet ikke blir åpnet i Altinn innen 48 timer, vil dem bli sendt ut via Posten.


Gjerne innrapporter målerstanden så raskt som mulig, utvidet frist for avlesning er 17.januar 2021.


Husk at alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2020, samt stipulere et forskudd for 2021. Ved gjentagende manglende avlesning, vil dette medføre straffegebyr.

Kontakt til kommunen er: vannmaler@steinkjer.kommune.no