Vannmåleravlesning - forbruket i 2018

Fristen for innmelding av forbruket for 2018 var 15.01.2019.

Avlesninger etter denne datoen må sendes på epost, slik at målerstandene blir manuelt lagt inn.

Husk at alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2018, samt stipulere et forskudd for 2019. Ved gjentagende manglende avlesning, vil medfører straffegebyr.

Kontakt til kommunen er: vannmaler@steinkjer.kommune.no