Vannmåleravlesning for Steinkjer kommune.


Opprinnelig frist for innmelding er 31.12.2023, men fristen for innsending er forlenget. Det er viktig at alle sender inn målerstanden.

Enten benytt link fra tilsendt SMS, eller bruk brukernavn og passord som er oppført på tilsendt avlesningskortet i Digipost/Altinn. Man finner også tilsendt avlesningskort på MinSide på www.steinkjer.kommune.no

Kan også send målerstand eller bilde av måleren på epost: vannmaler@steinkjer.kommune.no


Frist for avlesning er 10.januar 2024.


Husk at alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2023, samt stipulere et forskudd for 2024. Ved gjentagende manglende avlesning, vil dette medføre straffegebyr. 

Hvis Steinkjer kommune ikke mottar en avlesning, vil det også i noen tilfeller være aktuelt at en person fra Vann- og avløpsetaten kommer å foretar en avlesning av vannmåleren (avlesningsgebyr på 1200kr eks mva vil tilkomme).


Kontakt til kommunen er: vannmaler@steinkjer.kommune.no