Vannmåleravlesning for Steinkjer kommune.


Det er nå åpnet for innrapportering av målerstand på vannmåleren.

Det er ikke alle eiendommene som vil motta selve avlesningskortet i år. Det er stort sett bare næringseiendommer og eiendommer som er tilknyttet et organisasjonsnr som vil motta avlesningskort.


Boligeiendommer og fritidseiendommer vil motta en SMS hvor man enkelt kan registrere målerstanden.


Gjerne innrapporter målerstanden så raskt som mulig, frist for avlesning er 31.desember 2021.


Husk at alle huseiere er forpliktet til å avgi målerstanden av deres vannmåler hvert år. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere et forbruk for 2021, samt stipulere et forskudd for 2022. Ved gjentagende manglende avlesning, vil dette medføre straffegebyr. 

Hvis Steinkjer kommune ikke mottar en avlesning, vil det også i noen tilfeller være aktuelt at en person fra Vann- og avløpsetaten kommer å foretar en avlesning av vannmåleren (avlesningsgebyr på 825kr eks mva vil tilkomme).


Kontakt til kommunen er: vannmaler@steinkjer.kommune.no