Velkommen!

Til kommunens nettside for registrering av målerstand for vannmåler


Brukernavn og passord finner du på utsendt avlesningsbrev for eiendommen det gjelder.


  • Kontroller at målernummer på vannmåleren stemmer overens med det som står på avlesningsbrevet.
  • Ikke ta med røde tall eller tall etter komma
  • Kontroller at målerstanden du har lest av er høyere enn forrige stand. Hvis den ikke er det, så sjekk at du har lest av korrekt. Har du lest av korrekt og målerstanden i år er lavere enn i fjor, kan det være fordi den ble stipulert i fjor. Hvis du vet at måleren ikke ble stipulert i fjor, send en e-post til avlesning@sandnes.kommune.no
  • Står det ikke hvor vannmåler er plassert på avlesningskortet har vi ikke denne opplysningen, send den gjerne til oss.

       

Ved problemer med logg inn eller annet, send en e-post til avlesning@sandnes.kommune.no

NB! Ikke registrer målerstanden mer enn en gang. 

Vennligst vær tålmodig og vent litt etter at du har klikket registrer til du ser den grønne linjen som kommer øverst som sier: "Din måleravlesning er registrert". 


Husk å skriv inn e-post for mottak av kvittering samt kryss av i boksen for kvittering.


Har du registrert målerstanden mer enn en gang vil systemet summere opp slik at grafen blir feil på siden for din(e) vannmålere, men dette rettes når vi importerer dataene inn i fagsystemet.

Vi kontrollerer slik at det kun registreres en gang. Det vil ordne seg.


Frist for avlesning er 30.november 2023  

NB! Eiendommer uten en registrert målerstand 1.desember risikerer at kommunen kommer for å lese av måleren.

Ved kommunal avlesning av vannmåler vil det bli fakturert et oppmøtegebyr på kr 1884,- per oppmøte.