Velkommen til kommunens webside for avlesning av vannmåler. 

Brukernavn og passord finnes på utsendt avlesningsbrev.

HUSK:

  • Kontroller at målernummer på vannmåleren stemmer overens med det som står på avlesningssbrevet.
           
  • Ikke ta med røde tall eller tall etter komma       

                   
  • Kontroller at målerstanden du har lest av er høyere enn forrige stand. Hvis den ikke er det, så sjekk at du har lest av korrekt. Har du lest av korrekt og målerstanden i år er lavere enn i fjor, kan det være fordi den ble stipulert i fjor. Hvis du vet at måleren ikke ble stipulert i fjor, send en e-post til bymiljo@sandnes.kommune.no

             

Ved problemer med logg inn eller annet, send en e-post til bymiljo@sandnes.kommune.no  

Frist for avlesning er 31.desember 2016            

NB! Det vil ikke være mulig å registrere målerstand etter fristen