Inderøy kommune trenger en avlesning av vannmåleren din for å avregne rett vann- og avløpsgebyr. Vi ber om at du leser av vannmåleren og rapporterer standen snarest og senest innen svarfristen 7/1. Kontroller at den ID som er oppgitt på avlesningskortet står på selve måleren. Ved manglende avlesning må kommunen stipulere forbruk og sende avregning etter det. Gjentagende manglende avlesning vil medføre straffegebyr.

Ta kun med sorte siffer, og les av telleverket fra venstre til høyre. Tall bak komma eller røde tall skal IKKE tas med. Abonnenten har ansvar for rett avlesning og jevnlig kontroll med forbruk slik at eventuelle store utslag som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasje, kan avklares tidligst mulig.

Lekkasjer som skjer innenfor vannmåler blir registrert på telleverket som forbruk og belastes abonnenten. Vannlekkasje kan derfor bli dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt kan bruke flere tusen liter pr. år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann pr. år. Gjør det derfor til en vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontroller at ingenting rører på seg i vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!

Spørsmål kan stilles over telefon 741 24 200 eller pr e-post: vannmaler@inderoy.kommune.no