Denne siden MÅ sjekker hver dag!  Gjerne en gang kl 8 og en gang  kl 12. Vi skal være ProAktive ;-)

Grønn: Man når webservice og webservice når SQL server. Alt ok.

Hvis det alikvell er problemer med portal siden:
* Sjekk at kunden har Syncservice som er i overomstemmelse med versjonen de har av PA.
* Går det lang tid når man sender mail, så sjekk at port for SMTP er åpnet for utgående mail.
* Dersom de er gjort endringer i bl.a varetabell, prøv å re-start webservicen.

Gul: Kontakt med webservice og webservice har kontakt med SQL server. Det tar litt tid å få svar fra webservice.
Løsning:
* Vent 5 min og se om det blir bedring (kan være det går en stor jobb på webserver eller SQL server)
* Re-indexser basen
* Sjekke indekser
* Re-start SQL server
* Re-start webservice
* Sjekk kobing mellom SQL server og webservice
* Sjekk kobling mellom webservice og webportal (denne siden)

Rød: Dersom det står Sync versjonsnummer, så har man kontakt med webservicen, men webservicen har ikke kobling mot SQL server eller det går for sakte.
Løsning:
Sjekk at porter er åpne mellom SQL server og webservice
Sjekk nettverk mellom SQL server og webservice

Dersom det ikke står versjonsnummer, så når ikke poral siden webservicen overhode.
Løsning:
* Sjekke at webservicen kjører
* Re-start webservice
* Sjekk at det er åpnet porter fra webservicen og inn til portal.isy.no
* Er  sync URL brukernavn og passord satt korrekt i PAFelle modulen (logg inn) under Vert - site admin for kunden ?

Hvis alt annet feiler, prøv å re-start isy.proaktiv.no

Versjons avhengigheter
PA versjon  2014.2.43:   Baseendringer i PA,  FTS slutter å fungere . Versjon 2014.3.10 av FTS må legges inn.